Ce se asigura

Asigurarea de garantii este o forma de asigurare care aduce completare asigurarii lucrarilor de constructii-montaj si tuturor companiilor din sectorul public/privat care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, in special celor care participa la proceduri de achizitie publica.

Riscurile acoperite

Asigurarea de garantii acopera riscurile ce decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale pentru orice tip de proiect, public si/sau privat.

In functie de necesitatiile companiei tale, poti alege din urmatoarele tipuri de garantii:

Asigurarea de garantie privind oferta de participare la licitatie (BID BOND) 
Este instrumentul de garantare pe care ofertantul trebuie sa il prezinte beneficiarului in cazul participarii la o procedura de achizitie publica si care are rolul de a proteja beneficiarul fata de posibilitatea neindeplinirii obligatiilor ofertantului pe perioada de valabilitate a ofertei depuse pana la incheierea contractului de achizitie publica sau a acordului cadru.

Asigurarea de garantie de buna executie a contractului (PERFORMANCE BOND)
Este garantia acordata beneficiarul lucrarilor de constructii prin care executantul isi asuma toate obligatiile ce ii revin din contractul cadru dintre parti.

Asigurarea de garantie pentru perioada de intretinere/ mentenanta (MAINTENANCE BOND) 
Se refera la garantia lucrarilor pe care executantul o ofera beneficiarului si totodata la angajamentul pe care si-l ia executantul fata de beneficiar cu privire la buna executie a lucrarii efectuate de catre acesta.

Asigurarea de garantie privind returnarea avansului (ADVANCE PAYMENT BOND)
Este o garantie oferita de executant in favoarea beneficiarului care garanteaza rambursarea sumei platite in avans de catre beneficiar executantului.

Avantajele oferite prin alegerea Asigurarii de Garantii sunt:

  • Posibilitatea participarii la mai multe proceduri de achizitie publica
  • Reprezinta o alternativa a scrisorilor de garantii bancare emise de catre banci, fara blocare de fonduri
  • Costuri reduse fata de scrisorile bancare
  • Sfatuirea cu o persoana de specialitate din domeniu
  • Emiterea garantiei intr-un mod rapid si eficient
  • Avantaj in constituirea garantiei de catre o societate de asigurari este faptul ca poate fi emisa si in mod conditionat, si nu doar in mod irevocabil si neconditionat precum sunt scrisorile de garantie bancara