Solicitarea despăgubirii in caz de daună

In urma producerii unui risc asigurat care a determinat pagube locuintei (asigurate, fireste) sau bunurilor continute:

Anunta imediat la 112 autoritaţile competente (Politie in caz de efractie, Pompieri in caz de incendiu sau explozie etc.);  Solicita intocmirea procesului verbal de constatare referitor la cauzele şi imprejurarile producerii evenimentului. In caz de

a)  cutremure şi/sau alunecari de teren – in baza prevederilor  Ordinului  OMTCT/OMAI nr. 1995/1160 din 2005/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren;

b) in caz de inundatii – in baza prevederilor   Ordinului 1422/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa.

c) Ia masurile necesare in vederea limitarii pagubei si prevenirea degradarilor;

d) Informeaza in cel mai scurt timp, fara insa a depasi cele 60 zile de la data producerii evenimentului, in cazul asigurarii obligatorii PAD sau termenul precizat in contractul de asigurare, in cazul asigurarii facultative, asiguratorul sau brokerul la care ai incheiat polita.

 

Cum obtii despagubirea?

In baza instiintarii scrise, asiguratorul va deschide dosar de dauna, urmand ca in maximum 5 zile un reprezentant al acestuia sa se prezinte la locul producerii evenimentului pentru a constata daunele. Acesta va propune solutii de reparatii/inlocuire.

Cererea de despagubire se completeaza si se depune la compania de asigurari.

In cazul politelor emise direct de PAID, cererea de despagubire se adresează direct PAID iar constatarea si evaluarea prejudiciilor, respectiv lichidarea daunelor se pot face si de o societate desemnata de PAID, conform normelor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.). In cazul in care asiguratorul care a eliberat PAD informeaza in scris PAID cu privire la imposibilitatea realizarii in termenele prevazute a instrumentarii dosarelor de dauna, PAID poate desemna o alta societate, conform normelor emise de A.S.F.

Plata despagubirii se efectueaza dupa 10-30 de zile de la data depunerii documentatiei complete, asa cum se mentioneaza in polita ta de asigurare.

Compania de asigurari poate amana/refuza plata despagubirii daca:

A fost demarata o ancheta in legatura cu dauna sau o procedura penala impotriva detinatorului politei;

Cererea de despagubire este frauduloasa ori contine declaratii false.

NU demara lucrarile de reparaţii inainte de sosirea unui reprezentant al companiei de asigurari!

 

ACTE NECESARE COMPLETARII DOSARULUI DE DAUNA

 

1. Procesul verbal al autoritatilor abilitate sa constate starea de dezastru natural (actele eliberate de autoritatea competenta sesizata), in cazul politelor de asigurare obligatorie PAD;

2. Copia actului doveditor al dreptului de proprietate asupra imobilului ce face obiectul dosarului de dauna care poate fi unul dintre documentele urmatoare:

– titlul de proprietate;

– contract vanzare – cumparare;

– autorizatie construire impreuna cu procesul verbal final al receptiei lucrarilor;

– declaratie notariala pe proprie raspundere precum ca sunteti proprietarul imobilului, impreuna cu adeverinta de la Primarie din care sa rezulte ca imobilul este inscris in Registrul Agricol precum si, dupa caz, adeverinta de la administratia financiara din care sa rezulte ca imobilul este luat in evidenta fiscala;

– proces verbal final receptie lucrari;

– proces verbal de adjudecare la licitatie publica;

– contract de donatie;

– certificat de mostenitor;

– documentatie cadastrala vizata de catre Oficiul de Carte si Publicitate Imobiliara, doar in cazul constructiilor edificate, doar daca aceasta este avizata dupa anul 2011.

– orice alt titlu valabil din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului in cauza.

ATENTIE!

* Actele menţionate reprezinta minimul necesar pentru deschiderea dosarului de dauna. Inspectorii de dauna pot solicita acte suplimentare dupa efectuarea constatarii, oferindu-va informatii asupra pasilor de urmat pentru finalizarea dosarului de dauna.

IMPORTANT!

Reparatia cladirii/ bunului avariat se poate efectua numai dupa ce avariile au fost constatate de catre reprezentantul societatii.

Cerinte minime pentru intretinerea locuintelor Cum ai grija de locuinta ta?

Nu face modificari care pot afecta structura de rezistenta a cladirii; Nu amana lucrarile de intretinere si reparatie a locuintei; Verifica periodic instalatia de gaze si cosurile de fum; Nu folosi instalatii de incalzire improvizate sau cu defecte si nu le lasa nesupravegheate; Cand pleci in vacanta verifica instalatiile de utilizare a gazelor, si nu posta pe diverse saituri ca esti in vacanta- transmiti invitatie pentru “tovarasi si meseriasi sa viziteze locatia” si ti se poate  refuzata dauna la polita facultativa.