PAD – Polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale

Polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale – PAD are drept Asigurator PAID  (S.C. POOL-UL DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE) si se emite numai de catre asiguratorii autorizati de catre PAID, doar in sistem electronic.

Riscuri acoperite

Polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale – PAD – acopera pagubele produse constructiilor cu destinatia de locuinta pentru riscurile de catastrofe naturale, respectiv :

 • cutremur de pamant (miscare seismica brusca a scoartei terestre, orizontala, verticala si/sau de torsiune, datorata unui dezechilibru fizic produs in interiorul acesteia, avand origine tectonica, vulcanica sau de prabusire; dauna ca urmare a unuia si aceluiasi cutremur de pamant cuprinde daunele cauzate in timpul unei perioade de 72 ore consecutive);
 • alunecare de teren (miscare lina a terenului cauzata de miscari tectonice sau de eroziune naturala);
 • inundatii (acoperirea unei portinui de uscat cu apa ca urmare a revarsarii peste marginile cursurilor sau bazinelor de apa, a ruperii digurilor sau malurilor, a ingustarii bruste a cursului sau a unor precipitatii abundente).

Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor acopera si daunele directe provocate constructiilor cu destinatia de locuinte, consecinta indirecta a producerii evenimentelor mentionate , cum ar fi incendiul, explozia ca urmare a producerii unui cutremur ori alunecari de teren sau alte asemenea cazuri.

Clasificarea locuintelor

 • Tip A – constructia cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa sau orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic;
 • Tip B – constructia cu pereti exteriori din caramida nearsa sau orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.

Suma asigurata obligatoriu / limita de raspundere

Limita maxima de raspundere asumata de PAID pentru acoperirea  riscurilor prevazute la art. 5 alin. (1) din legea nr. 260/2008, pentru fiecare tip de locuinta asigurata, indiferent de numarul de evenimente asigurate produse pe parcursul valabilitatii contractului contratului PAD, este :

 1. Pentru fiecare locuinta de tip A suma asigurata este de 20.000 Euro. Pret: 20 euro/an la cursul BNR din ziua incheierii politei.
 2. Pentru fiecare locuinta de tip B suma asigurata este de 10.000 Euro. Pret: 10 euro/an la cursul BNR din ziua incheierii politei.

Nu se acorda despagubiri pentru:

 • locuinte construite in zone in care organele in drept au interzis acest lucru prin acte publice sau comunicate asiguratului;
 • constructii cu destinatia de locuinte produse sau agravate, pentru partea de dauna care s-a marit, datorita nerespectarii de catre asigurat a prevederilor legale (privitoare la autorizarea, construirea/productia, exploatarea) in legatura cu locuinta asigurata, dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 260/2008;

Prima de asigurare

Primele de asigurare cuvenite pentru sumele asigurate prevazute mai sus, denumite prime de asigurare obligatorii, reprezinta echivalentul in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil la data efectuarii platii, astfel:

 1. 20 Eur –pentru fiecare locuinta de tip A
 2. 10 Eur- pentru fiecare locuinta de tip B

Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor se incheie in forma scrisa intre Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID) si proprietarul locuintei, prin mijlocirea companiilor de asigurare care sunt actionari ai Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale.

Termenii, conditiile si clauzele contractului de asigurare a locuintelor, referitoare la suma asigurata obligatoriu, prima obligatorie si riscurile acoperite sunt general valabile si obligatorii si sunt stabilite prin actele normative aplicabile in vigoare.