Asigurarea facultativă a locuinței si/sau a bunurilor conținute in aceasta este una dintre cele mai importante asigurări non-viața pe care o poți incheia ca persoana fizică.

Fenomenele naturale, calamitațile, incendiul, explozia pot distruge agoniseala de o viata a unei familii.

Dacă pentru prevenirea incendiului sau exploziei există astăzi solutii tehnice din ce in ce mai perfecționate, inundațiile sau cutremurele sunt practic imposibil de prevenit sau de evitat.

Asigurarile facultative de locuințe sunt produse specifice ale companiilor de profil, prin care se pot asigura imobilele impotriva producerii anumitor riscuri prevazute in contractul de asigurare. Acoperirea oferita prin intermediul poliței vine in schimbul plații de catre contractantul/beneficiarul politei de  asigurare a unei prime, reprezentand costul asigurării.

Riscurile acoperite de o polița de asigurare sunt acele fenomene sau acțiuni cu urmări negative prin a caror producere se activează polița de asigurare pentru care poți cere sa fii despagubit de către societatea de asigurare.

Riscurile de bază (standard) preluate in asigurarile facultative de  locuințe sunt:

 • Incendiul;
 • Trăsnetul;
 • Explozia;
 • Căderea de corpuri pe locuința asigurată.

Alte tipuri de riscuri (optionale sau extinderi):

 • Cutremurul;
 • Riscurile atmosferice (furtuna, grindina, ploaie torențiala, inundație, viitura, greutatea stratului de zapadă/gheată, avalansă etc.);
 • Alunecarile si/sau prăbușirile de teren;
 • Apa de conductă si refularea acesteia;
 • Coliziunea cu autovehiculele si vandalismul;
 • Distrugerile provocate de animale;
 • Furtul bunurilor si al elementelor constructive;
 • Avariile centralelor termice;
 • Alte tipuri de costuri suplimentare necesare efectuarii reparațiilor.

In privința bunurilor, acestea pot fi asigurate in totalitate sau partial, acest lucru depinzând si de posibilitațile tale financiare. Riscul de furt se asigură numai impreună cu celelalte riscuri.
De asemenea, cele mai multe polițe de asigurare facultativă a locuințelor cuprind si o secțiune destinată răspunderii civile față de terți. Astfel, daca are loc un incendiu sau o inundație in apartamentul sau casa ta care a afectat si locuințele vecinilor, despagubirea acestora va fi suportata de societatea de asigurare, in limita unei sume convenite la incheierea poliței.

Excluderile reprezintă acele riscuri care nu sunt acoperite de către societatea de asigurare.
Recomandăm a se verifica care sunt excluderile menționate in polița pe care dorești să o inchei inainte de a lua o decizie in acest sens.

Nu sunt cuprinse in asigurarea facultativă a locuinței si deci nu se despăgubesc pagubele produse de sau provenind din/ca urmare a:

• proclamare a starii excepționale sau a războiului
• confiscare, expropriere, naționalizare, rechiziționare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autorități publice
• explozie atomica, radiații sau infestări radioactive
• poluare sau contaminare din orice cauză
• uzura, fermentație, distrugeri provocate de ciuperci, insecte, rozătoare, păsări si alți dăunători, coroziune, precum si cele produse de afumare, pătare sau pârlire dintr-o sursă normală de căldură
• reparațiile, recondiționările sau restaurările nereușite.

Totodata, un principiu de bază al asigurărilor este că se despăgubesc acele daune produse ca urmare a unor evenimente cu caracter intâmplator.
Astfel, pentru a fi despăgubit, producerea evenimentului asigurat trebuie să nu depindă de vointa asiguratului sau a beneficiarului asigurării.
In cazul in care unul dintre acestia au contribuit, direct sau indirect, la producerea riscului asigurat, pentru ca astfel să poata primi despăgubirea, se riscă pierderea tuturor drepturilor aferente contractului si nu numai.

Pretul  asigurării  variaza intre 0,1 – 0,4% din valoarea locuinței si a bunurilor, pentru polițele facultative.

Cel mai bine este să optezi pentru asigurarea completă cu acoperirea tuturor riscurilor, dar dacă posibilitătile financiare te limitează poți elimina acoperirea unor riscuri si astfel polița devine mai accesibilă.

Suma asigurată poate fii :

Suma asigurată o propui tu la valoarea de piață a imobilului in funcție de gradul de finisare si de zona unde se află amplasat imobilul. Principiul teoretic de la care trebuie sa se plece este incheierea unei asigurări corecte, la o valoare asigurată care sa permită inlocuirea bunului afectat prin reconstrucție.

Atentie!

Daca imobilul este supraasigurat (suma asigurată este mai mare decât valoarea dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat), vei fi despăgubit conform valorii reale, adica cea din raportul de evaluare. Daca imobilul este subasigurat, vei fi despăgubit proportional cu prima de asigurare platită. Acest principiu se aplică atât in cazul daunelor totale, cat si al celor parțiale.

Terenurile nu se asigură.

Suma asigurată pentru accidente si răspunderea legală față de terți se stabilește de către asigurat la incheierea poliței. In funcție de riscurile acoperite si de suma asigurată, societatea de asigurare va calcula prima de asigurare.

Verifică dacă contractul presupune sau nu aplicarea unei franșize!

Franșiza este partea din daună ce urmează a fi suportată de către asigurat. Ea apare in polița si poate fi exprimată ca si valoare fixă sau relativă – procent din suma asigurată sau din daună.

Inspecția de risc

Fiind o asigurare facultativă, obiectul asigurării (locuinta), trebuie supus unei inspecții de risc, care va fi efectuată fie de inspectorul societății de asigurare, fie de broker, pentru a confirma acuratețea datelor inscrise in polița de asigurare.

Totusi, dacă inspecția de risc nu va fi efectuată, va trebui să declari cât mai exact datele referitoare la tipul construcției (dacă este din lemn, beton sau alte materiale), cât si bunurile din locuința dacă vei dori sa le asiguri.