Restituirea primei de asigurare RCA

Restituirea primei de asigurare se face doar in cazul in care autoveviculul se radiaza sau se vinde.

Acte necesare pentru restituirea banilor:

1. Cererea de restituire.
2. Polita rca in original + dovada platii.
3. Copie CI – persoane fizice sau pentru persoane juridice: copie CUI, imputernicire si CI imputernicit.
4. Copie proces verbal de scoatere din evidenta (radiere mijloc de transport).
5. Certificat radiere inregistrat la Serviciu Inmatriculari (data radiere + stampila)
6. Copie dupa un extras de cont de unde sa reiasa contul si titularul acestuia.
7. Copie certificat inmatriculare al noului proprietar (in functie de companie).

NOTA:  (Radierile de la Primarie (Finante) pentru plata Impozitului nu sunt valabile)

Restituirea se poate face si in contul altei persone doar cu imputernicire si copie CI imputernicit.

Restituirea primei de asigurare se face pentru lunile ramase intregi de la data depunerii documentelor, proportional, pentru perioada asigurata ramasa.

Dreptul la restituire se pierde daca a fost avizata (se afla in derulare un dosar de dauna) sau a fost platita o dauna pe polita in cauza.

 

Exceptie de la posibilitatea restituirii

Politele RCA ale autovehiculelelor care sunt inmatriculate in circulaţie in regim de leasing se transfera utilizatorului inscris in documentele de asigurare, la sfarsitul contractului de leasing.

In aceasta situatie, asigurarile obligatorii RCA raman in vigoare pana la expirarea perioadei de valabilitate inscrise in documentele de asigurare, fara modificarea primei de asigurare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

  • noii proprietari sunt utilizatorii prevazuti in documentele de asigurare;
  • asiguratorul a incasat prima de asigurare aferenta perioadei de valabilitate.

In cazul in care in perioada de valabilitate a contractului de leasing se schimba utilizatorul, se încheie un nou contract si o noua polita de asigurare RCA, pentru noul utilizator.