Sistemul Bonus – Malus RCA

Clasa B/M este stabilita automat de catre softul de emitere al societatilor de asigurare iar intermediarul nu poate interveni manual ori in mod direct asupra acesteia.

Cum functioneaza sistemul Bonus-Malus ?

Fiecare persoana este identificata prin C.N.P. (persoana fizica) sau C.I.F./C.U.I. (persoana juridica) iar fiecare vehicul este identificat printr-un numar de identificare (serie de sasiu). Cand o peroana detine un vehicul atunci se formeaza o pereche C.N.P. sau C.U.I. + numar de identificare (serie de sasiu). In baza acestei perechi unice se va inregistra istoricul de catre societatile de asigurare in baza de date CEDAM.

In baza celor mentionate anterior se concluzioneaza ca fiecare persoana ce detine mai multe vehicule formeaza mai multe perechi C.N.P. sau C.U.I. + numar de identificare (serie de sasiu) si fiecare pereche are un istoric propriu si independent de celelalte perechi. Mai pe scurt : fiecare vehicul cu istoricul sau chiar daca proprietarul este acelasi.

Evolutia clasei B/M va respecta urmatoarele reguli :

1. In cazul neinregistrarii unor daune platite in perioada de referinta, asiguratii beneficiaza de un bonus, respectiv o reducere a primei de asigurare.

2. Clasa de bonus se pastreaza pe perioada anului calendaristic in care se incheie contractul RCA indiferent de perioada asigurats cu exceptia situatiilor de rascumparare intervenite in cursul anului calendaristic respectiv. Prevederea se aplica inclusiv pentru clasa bonus-malus corectata prin aplicarea prevederilor art. 29 alin. (8) din Norma ASF 39/2016.

3. Daca in perioada de referinta este inregistrata o dauna platita, asiguratii sunt penalizati prin reducerea clasei de bonus in cazul in care asiguratii beneficiaza de clasele B1-B8 si aplicarea clasei de malus in cazul in care asiguratii beneficiaza de clasele B0 si M1-M8, dupa cum urmeaza:

  • doua clase, pentru fiecare dauna materiala;
  • patru clase pentru doua sau mai multe daune materiale;
  • sase clase pentru daunele care contin si despagubiri pentru vatamarea sanatatii si a integritatii corporale ori pentru deces.

4. In situatia in care un asigurat detine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplica distinct pentru fiecare vehicul in parte.

Transferul Clasei Bonus – Malus

In cazul in care se solicita transferul clasei de bonus-malus ca urmare a instrainarii/radierii vehiculului asigurat va informam ca in conformitate cu art. 72, alineat (2) din ordinul 14/2011 (revizuit cu ordinul 22/2012), stabilirea noii clase de bonus-malus pentru un vehicul nou dobandit se face pornind de la clasa bonus-malus de care asiguratul a beneficiat anterior.

Dacă ați vândut/radiat vehiculul şi cumpăraţi altul nou, puteţi solicita trecerea bonusului de pe vechiul vehicul pe cel nou. Acest lucru îl puteţi realiza în condiţiile în care prezentaţi documente justificative (dovada radierii fiscale pentru autovehiculul vandut, polita de asigurare veche, dovada inmatricularii pentru autovehiculul nou cumparat si polita de asigurare nou emisa) iar data înstrăinării este anterioară datei de achiziţie a noului vehicul.

În situaţia în care deţineţi în proprietate mai multe vehicule, aplicarea sistemului bonus-malus se face individual pentru fiecare vehicul în parte.

In vederea obtinerii transferului sunt necesare urmatoarele documente:

1.   Pt. vehiculul instrainat:

– a.   Polita cu clasa de BM ce se doreste a fi transferata;

– b.   Un document ce atesta radierea fiscala sau radierea din circulatie a autovehiculului;

2.   Pt. noul vehicul:

– a.   Polita emisa pt noul vehicul;

– b.   Document ce atesta luarea in evidenta fiscala a vehiculului, sau talon sau CIV, daca acesta deja a fost inmatriculat. In cazul vehiculelelor noi achizitionate de la dealer, se va solicita PV predare-primire autovehicul.

Iata un tabel dupa care puteti sa calculati clasa de bonus malus rca in care va veti incadra la reinnoirea politei de asigurare, in functie de clasa pe care o detineti acum si care apare pe polita rca detinuta de dumneavoastra.

Coeficientii aferenti claselor de bonus-malus

Clasa Bonus-Malus

Coeficient aplicat asupra primei de asigurare %

B 8

68%

B 7

72%

B 6

76%

B 5

80%

B 4

84%

B 3

88%

B 2

92%

B 1

96%

B 0

100%

M 1

104%

M 2

108%

M 3

112%

M 4

116%

M 5

120%

M 6

124%

M 7

128%

M 8

132%

Modul de aplicare a sistemului bonus-malus in functie de numarul de daune

Clasa bonus-malus

anterioara

Clasele de reinnoire in functie de numarul daunelor observate

0 daune

1 dauna

2 daune si peste

B14

B8

B6

B4

B13

B8

B6

B4

B12

B8

B6

B4

B11

B8

B6

B4

B10

B8

B6

B4

B9

B8

B6

B4

B8

B8

B6

B4

B7

B8

B5

B3

B6

B7

B4

B2

B5

B6

B3

B1

B4

B5

B2

B0

B3

B4

B1

M1

B2

B3

B0

M2

B1

B2

M1

M3

B0

B1

M2

M4

M1

B0

M3

M5

M2

M1

M4

M6

M3

M2

M5

M7

M4

M3

M6

M8

M5

M4

M7

M8

M6

M5

M8

M8

M7

M6

M8

M8

M8

M7

M8

M8